, Geschreven door Erwin de Vries Medewerker Communicatie

Wat zijn netto inkomsten? Definitie en toelichting in 7 stappen

wat-zijn-netto-inkomsten

Na onze blog over voorlopige boekingen vorige week, gaan we nu verder met deze blogserie over veel gestelde vragen. Deze week is onze focus op de vraag ‘Wat zijn netto inkomsten?’ en geven we u onze handige stapsgewijze toelichting richting voor het berekenen van de netto inkomsten van uw bedrijf.

Wat zijn netto inkomsten?

In zaken worden de netto inkomsten of (NI) van een onderneming gevormd door de totale opbrengsten over een administratieperiode of belastingjaar. De netto inkomsten - ook netto winst genoemd - worden berekend door de totale opbrengsten te nemen en deze aan te passen afhankelijk van de kosten van de verkochte goederen, rente, belasting, afschrijving en overige kosten.

In Amerika zult u soms zien dat de netto inkomsten de “bottom line” worden genoemd, omdat dit bedrag onderaan het inkomstenoverzicht staat vermeld.

Toelichting in 7 stappen

 1. In de eerste plaats moet u uw bruto inkomsten voor het vorige jaar weten. Dit is het totale geldbedrag dat u in een belastingjaar verdient vóór aftrek van andere dingen, zoals belasting.
 2. In de tweede plaats, moet u de kosten van de verkochte goederen bij elkaar optellen. Omdat de meest bedrijven producten verkopen, is het belangrijk om bij te houden wat die producten oorspronkelijk gekost hebben.
 3. Kosten van de verkochte goederen = prijs per stuk x het aantal verkochte stuks.
  *Opmerking* als uw bedrijf diensten verkoopt, kunt u stap 2 overslaan, omdat alles wat u gebruikt voor het leveren van de diensten in stap 3 onder bedrijfskosten valt.

 4. Vervolgens moet u de totale bedrijfskosten voor uw bedrijf weten. Deze variëren tussen bedrijven onderling, maar enkele voorbeelden van gewone uitgaven zijn:
  • Huur
  • Nutsbedrijven
  • Werknemerssalarissen
  • Apparatuur
  • Afschrijving op apparatuur
 5. Bovendien moet u al uw belastingvoordelen of afschrijvingen bij elkaar optellen.
 6. Het is ook erg belangrijk om dan uw belastbare inkomsten te berekenen. U doet dat door uw productkosten (stap 2), bedrijfskosten (stap 3) en belastingvoordelen (stap 4) bij elkaar op te tellen. En dat bedrag van uw bruto inkomsten (stap 1) af te trekken.
 7. Belastbare inkomsten = bruto inkomsten - (productkosten + bedrijfskosten + belastingvoordelen)

  • In stap 6 berekent u hoeveel belasting u verschuldigd bent. U kunt dit zien door naar uw belastbare inkomsten (stap 5) te kijken, maar dit cijfer varieert afhankelijk van uw inkomsten, de grootte van uw bedrijf enz.
  • *Opmerking* Als u op dit moment een accountant hebt, wordt deze stap een héél stuk eenvoudiger.

  • Ten slotte moet u uw fiscale verplichtingen (stap 6) van uw belastbare inkomsten (stap 5) aftrekken. Netto bedrijfsinkomsten = (belastbare inkomsten - verschuldigde belasting)

Wist je dat je met Clear Books ook gemakkelijk je urenregistratie bij kan houden? Voor meer informatie over het gebruik van onze online administratiesoftware klik op rondleiding